Trainen met Tarantula is werken aan je zelfsturend vermogen

Hoe

Ervaringsrericht leren

Wij ondersteunen en verrijken leerprocessen op basis van ervaringsgericht leren.

Het theoretisch kader koppelen we aan praktijksituaties en maken we op een speelse manier inzichtelijk en invoelbaar. Ervaringsoefeningen zorgen voor de vertaling van de theorie naar ieders eigen behoeften en mogelijkheden.

Gemeenschappelijke taal

In onze trainingen maken we gebruik van de kennis en inzichten uit de Transactionele Analyse (TA). TA gaat over persoonlijkheid, communicatie en verandering.
Het model biedt concrete handvatten om te leren kijken naar gedrag van jezelf en van de ander. Daarnaast biedt TA een helder begrippenkader dat bijdraagt aan het vinden van een gemeenschappelijke taal om elkaar aan te spreken op gedrag.

Maatwerk

Onze trainingen zijn maatwerk.
We sluiten aan op:
 • het actuele thema dat speelt in de organisatie
 • de taal en het begrippenkader van de deelnemers
 • de aanwezige kennis en ervaring
 • persoonlijke leerwensen van individuele deelnemers
Tijdens de voorbereiding en na afloop zorgen we samen met de opdrachtgever voor duurzame borging van de opbrengst van de training in de dagelijkse praktijk.

Onderwijs

In het onderwijs werken we met leidinggevenden, leerkrachten en ouders aan samenwerking gericht op de ontwikkeling van het kind. Afgestemd op de wensen van de school en de aanwezige kennis maken we afspraken voor een losse training of een langer traject op maat. Ons aanbod omvat de volgende mogelijkheden:
 • Teamtrainingen
 • Training en Coaching voor het MT
 • TIFF-meting
 • Ouderavonden

Samen bouwen aan een lerende organisatie

Hoe zorgen we er samen voor dat de school een plek wordt waar iedereen zich gezien en gehoord voelt en waar we elkaar stimuleren het beste uit onszelf te halen? Flyer »

Ouders als partner

Gevoelige zaken aankaarten met behoud van de relatie. Flyer »

Zelfbewust samenwerken in je team

Omgaan met verschillen zodat iedereen kan werken vanuit eigen kracht. Flyer »

Ouderavond

Een avond over wederzijdse verwachtingen. Flyer »

TIFF meting

Van automatische reactie naar bewuste invloed. Flyer »

Het begeleidingsgesprek

Waarderen, stimuleren, confronteren. Flyer »

De kunst van

Het gesprek

Niet wat je zegt maar hoe je het zegt, voert de boventoon. Flyer »

Leiden en begeleiden

Sturen en steunen met aandacht. Flyer »

Samenwerken

Staat of valt met vertrouwen. Flyer »

Spreken voor groepen

In dialoog met je toehoorders. Flyer »

Specials

Regiemodel

Deelnemers regisseren hun eigen gedragsverandering binnen een transitie. Een werkvorm waarin acteurs lastige situaties uitspelen en deelnemers de acteurs concrete gedragsaanwijzingen geven gericht op het doel van de transitie. Zo wordt duidelijk wat mentaal en in gedrag nodig is om deze transitie tot een succes te maken.

Het ontwerpen van een Regiemodel is maatwerk.

We sluiten aan op:

 • het actuele thema dat speelt in de organisatie
 • de taal en het begrippenkader van de deelnemers
 • de aanwezige kennis en ervaring
 • persoonlijke leerwensen van individuele deelnemer
Een voorbeeld van de inzet van het regiemodel in de praktijk van een opleiding »

Training Mooi Boos zijn / Confronteren met respect

Opkomen voor je eigen plek is de basis voor samenwerken. Flyer »

Zelfsturing door ZelfCoaching

Verhoog je zelfsturend vermogen met Logosynthese®. Flyer »