TIFF-meting

Functional Fluency geeft inzicht in de effectiviteit van gedrag en vormt een prima basis om (inter)persoonlijke effectiviteit verder te vergroten. Gebaseerd op het Functional Fluency model is een gevalideerd gedragsanalyse instrument ontwikkeld. Deze Temple Index of Functional Fluency (TIFF©) meet de neiging om bepaald gedrag te vertonen en vormt een uitstekend startpunt voor coaching en trainingen. Daarnaast is de analyse te gebruiken als onderdeel van teamsessies en als 360 graden feedback instrument.

Wat wordt gemeten?

Het Functional Fluency gedachtegoed helpt je om effectief gedrag te ontwikkelen. Effectief gedrag is doelgericht en brengt vertrouwen en wederzijdsheid in de relatie. Ineffectief gedrag is gericht op eigen gelijk of belang. Persoonlijke grenzen worden niet gerespecteerd waardoor een macht/onmacht relatie ontstaat.

Het Functional Fluency model bestaat uit een negental uitingsvormen van gedrag. De TIFF© meet in hoeverre jij gebruik maakt van de vijf effectieve uitingsvormen van gedrag en waar je de neiging hebt om ineffectieve gedragingen in te zetten.

Van automatische reactie naar bewuste invloed.

De negen manieren van doen die worden gemeten noemen we modi. Er zijn vijf effectieve en vier ineffectieve modi. De TIFF rapportage geeft inzicht in hoe jij je energie verdeelt over de verschillende vormen van effectief en ineffectief gedrag.<.p>

Elk van de effectieve modi heeft zijn eigen doel en kenmerken. Functional Fluency geeft je inzicht in je voorkeursgedrag en helpt je op een soepele manier te gaan schakelen tussen de verschillende effectieve gedragsmodi.

Ook de vier ineffectieve modi leer je herkennen bij jezelf en anderen. Vanuit dit (zelf) inzicht kun je de overstap maken naar het ontwikkelen van meer effectief gedrag bij jezelf en invloed uitoefenen gericht op het ontwikkelen of stimuleren van effectief gedrag bij anderen.

TIFF voor teams en organisaties

Voor organisaties levert TIFF een overzicht van de behoeften in het proces van teamontwikkeling. Er ontstaat een teamprofiel dat inzicht geeft in de voorkeursstijl van communiceren van het team als geheel en concrete handvaten biedt voor het ontrafelen van ineffectieve patronen. Een goed startpunt voor ontwikkeling van meer autonomie, het tonen van eigenaarschap en resultaatgericht samenwerken.

Hoe werkt het?

Je vult online de vragenlijst in (tijdsinvestering ongeveer 30 minuten)
We maken een afspraak voor een feedbackgesprek (tijdsduur 2 uur)
Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in je eigen, unieke interactiepatronen
Met behulp van je profiel stel je een persoonlijk actieplan op, gericht op het versterken van effectief gedrag in contact met anderen.

Download de flyer TIFF-meting »

Terug naar Coaching »