Onze kracht is dat we het effect van gedrag inzichtelijk en invoelbaar maken

TARANTULA

Gids in Interactie

Vanaf de oprichting van Tarantula in 1988 hebben we ons met theater op de werkvloer, rollenspelen en gespreksvaardigheidstrainingen ontwikkelt tot specialisten in interactie met een geheel eigen aanbod in Training, Coaching en ervaringsgericht leren.

Onze kracht is dat we het effect van gedrag inzichtelijk en invoelbaar maken.

NICOLINE VAN DER HEIJDEN

De ondertoon voert de boventoon

Als senior acteur, trainer en coach inspireer en stimuleer ik mensen hun gedrag in te zetten als sleutel tot verandering. Gedrag is ons belangrijkste beïnvloedingsmiddel in samenleven en werken. Ik gebruik mijn acteursvaardigheden om het effect van gedrag inzichtelijk en invoelbaar te maken en bied concrete handvatten om gedrag te ontwikkelen dat goed is voor jou en voor anderen. Je vergroot je invloed en bereikt meer.

Ik werk graag samen met organisaties die persoonlijke ontwikkeling zien als de basis voor organisatieontwikkeling. Samen met mijn opdrachtgevers onderzoek ik wat nodig is om duurzame gedragsverandering op gang te brengen.
Ook werk ik met trainers en adviseurs die specifiek voor het gedragsaspect van verandering met mij als specialist willen samenwerken.

Al jong was ik geboeid door wat mensen niet hardop zeiden maar wel voelbaar was. Ik heb van mijn fascinatie voor gedrag mijn beroep gemaakt. Eerst als acteur in het theater, later als acteur ten dienste van leerprocessen van anderen en al meer dan 15 jaar als trainer en coach.

Uitgangspunt in mijn werk is ieders unieke manier van contact maken en communiceren: 'je bent goed zoals je bent en gaat beter worden in wat je doet'. Je vergroot je zelfinzicht, zelfvertrouwen en flexibiliteit in samenleven en werken.

Op mijn Linkedin profiel » staat een overzicht van de opleidingen die ik heb gevolgd.

ADRI VERBERNE

Ik heb doorgeleerd in zwijgen

Afgestudeerd als mimespeler en mimedocent aan de Theaterschool van Amsterdam werkte ik jaren als mimespeler, ideeënmaker en regisseur bij diverse mimegezelschappen. Daarnaast was ik docent op theaterscholen in Amsterdam en Arnhem en gaf workshops in binnen- en buitenland.

Na jaren van theater maken, zonder woorden, ging ik lessen volgen bij acteursopleidingen in Amsterdam en New York en kwam teksttoneel meer op de voorgrond te staan. Als acteur speelde ik o.a. in voorstellingen van theatergroep Würz en werkte als spreekstalmeester op feesten en partijen. Als medeoprichter van Tarantula werd ik als trainingsacteur actief en later ook als co-trainer en coach.

Non-verbale communicatie is mijn specialisatie. Als acteur en in de trainingen die ik verzorg draag ik graag de kracht van non-verbale communicatie uit.

Praten was voor mij als boerenzoon en derde uit een gezin van twaalf geen vanzelfsprekendheid. Vanaf mijn twintigste heb ik enkele jaren door Europa gereisd en verdiende mijn geld door onderweg te werken. Na in Amsterdam een viertal jaren als computerprogrammeur te hebben gewerkt begon ik op mijn dertigste op de mimeopleiding. Daar voelde ik me thuis. Communiceren heb ik na het verlaten van de boerderij al doende en met behulp van handen en voeten moeten leren. Het fascineert me tot vandaag.

SAMENWERKING

Mariken Bijnen

In Mariken heeft Nicoline een samenwerkingspartner gevonden bij het ontwikkelen en uitvoeren van zowel trainingen als theatervoorstellingen. Mariken is een veelzijdig professional: acteur, theatermaker/regisseur en theaterdocent. Met haar eigen productiegroep Lab Scrupule maakt ze dynamische mozaïek voorstellingen waarin ze klassieke toneelteksten lieert aan maatschappelijke thema’s en persoonlijke dilemma’s. Als trainingsacteur weet ze doeltreffend het gevraagde gedrag neer te zetten. Haar feedback is to the point en ondersteunend. Als co-trainer levert ze waardevolle bijdragen aan het ontwerpen van trainingen en workshops door de leervraag te koppelen aan oefeningen uit haar repertoire van theaterdocent.
marikenbijnen.nl »

Leidje Witte

Leidje en Nicoline delen hun liefde voor de Transactionele Analyse en Systemisch werk als bronnen voor gedragsverandering. We werken al jaren samen op het gebied van communicatie en samenwerking in teams. Leidje is een trainer die leergroepen structuur en veiligheid biedt waardoor er op een persoonlijk niveau verdiepend gewerkt kan worden aan leiderschap in organisaties. Leidje is een trainer met een dijk aan ervaring. Ze beschikt over een rijke bron aan modellen en methodieken. Wij werken graag samen in uitdagende opdrachten die als doel hebben duurzame gedragsverandering op gang te brengen. Onze gemeenschappelijke specialiteit is het omgaan met persoonlijke grenzen en stressreacties. We ontwerpen trainingen op maat voor teams die willen leren hoe ze op een constructieve en respectvolle manier confrontaties kunnen gebruiken voor wederzijdse groei.

Mooi Boos / Confronteren met respect

Nicoline heeft zich aangesloten bij het initiatief van Leidje Witte en Jasper Rienstra om boosheid een gezonde plek te geven in samenwerken en samenleven. Mooi boos zijn is niet zo simpel in de praktijk. Daarom delen wij op deze site informatie en inspiratie: mooiboos.nl »