Onze kracht is dat we het effect van gedrag inzichtelijk en invoelbaar maken

TARANTULA

Gids in Interactie

Vanaf de oprichting van Tarantula in 1988 hebben we ons via theater op de werkvloer, rollenspelen en gespreksvaardigheidstrainingen ontwikkelt tot specialisten in interactie met een geheel eigen aanbod in Training, Coaching en ervaringsgericht leren.

Onze kracht is dat we het effect van gedrag inzichtelijk en invoelbaar maken.

NICOLINE VAN DER HEIJDEN

De ondertoon voert de boventoon

Als rollenspelacteur op trainingen raakte ik gefascineerd door het mechanisme ‘gedrag roept gedrag op’. Een blik op mijn horloge, iemand in de rede vallen, de klankkleur van mijn stem; allemaal acties die leiden tot soms pittige (stress)reacties.

Toen ik moeder werd kreeg ik op mijn beurt door mijn kinderen een uitdagende spiegel voorgehouden. Ik merkte dat ik in de opvoeding aan mijn 2 zonen dingen doorgaf die ik niet wilde doorgeven. Zaken die me in mijn eigen opvoeding hadden gekwetst of gestoord. Woorden waren gesproken voor ik er erg in had. Reacties gegeven zonder er bij na te denken.

Ik wilde leren hoe ik mezelf en anderen kan helpen om gedrag in te zetten in dienst van eigen groei en ontwikkeling om van daaruit te kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Ik volgde opleiding in Systemisch Werk, de Transactionele Analyse en Logosynthese®. De eerste 2 brachten me inzicht in het ontstaan van gedragspatronen en stressreacties. Met Logosynthese® kreeg ik de beschikking over een eenvoudige, effectieve methode om blokkades die leiden tot stressreacties op te sporen en te neutraliseren.

Als acteur ben ik specialist geworden in zichtbaar en invoelbaar maken hoe mensen elkaar beïnvloeden. Als trainer werk ik aan het transformeren van automatische reacties op het gedrag van de ander naar bewust gekozen acties die de kwaliteit van het contact op een positieve manier beïnvloeden. Als Coach ben ik gericht op jouw groei en ontwikkeling vanuit je unieke kern.

Binnen Tarantula ben ik verantwoordelijk voor de Training en Coachings trajecten.

Linkedin profiel »

ADRI VERBERNE

Ik heb doorgeleerd in zwijgen

Als mimespeler en mimedocent afgestudeerd aan Theaterschool van Amsterdam. Dus je kunt wel stellen dat ik heb doorgeleerd in zwijgen.

Als boerenzoon, derde uit een gezin van twaalf kinderen, werd ik tijdens de Russenoorlog op een schapenboerderij op Texel geboren. Vanaf mijn twintigste ben ik enkele jaren gaan reizen en verdiende mijn geld door onderweg te werken. Na in Amsterdam een viertal jaren als computerprogrammeur te hebben gewerkt begon ik op mijn dertigste op de mimeopleiding. Daar voelde ik me thuis.

Na de Theaterschool werkte ik jaren als mimespeler, ideeënmaker en regisseur bij diverse mimegezelschappen. Daarnaast was ik docent op theaterscholen in Amsterdam en Arnhem en gaf diverse workshops mime en bewegingstheater in binnen- en buitenland. Na jaren van theater maken zonder woorden, ben ik gaan praten en ging lessen volgen bij diverse acteursopleidingen in Amsterdam en New York. Met als gevolg dat de mime naar de altijd aanwezige achtergrond- verdween en toneel meer op de voorgrond kwam te staan. Naast mijn werkzaamheden in het theater en als spreekstalmeester op feesten en partijen ben ik vanaf 1984 als trainingsacteur actief. Vanaf 2004 ook als co-trainer en coach.

Non-verbale communicatie is mijn specialisatie. Zowel als acteur, als in de trainingen die ik verzorg draag ik graag de kracht uit van communiceren zonder woorden. Communiceren heb ik na het verlaten van de boerderij uit noodzaak moeten leren en fascineert me tot vandaag. Gebaseerd op contact, is het energie die gaat stromen en waar je invloed op hebt.

Binnen Tarantula ben ik verantwoordelijk voor de bemiddeling en inzet van acteurs.

SAMENWERKING

Pure Werfkracht

Pure Werfkracht is een initiatief van Anke Lagendijk, Caroline van Amerongen en Nicoline van der Heijden. Vanuit onze verschillende disciplines helpen we scholen bij het werven van nieuwe leerlingen door een krachtige en aansprekende identiteit te kiezen en deze te vertalen in woord, beeld en daad.

Leidje Witte Coaching & Training

Leidje en Nicoline werken al jaren samen op het gebied van communicatie en samenwerking in teams. Onze specialiteit is het omgaan met persoonlijke grenzen en stressreacties. In dit kader brengen we ook de training "Mooi Boos". Zie agenda »

Buro Mare

Drs. Marieke van der Zee, is psycholoog, gecertificeerd oudertrainer en ECHA-specialist in gifted education. Samen met Marieke verzorgt Nicoline thema bijeenkomsten voor ouders en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen. Zie ook de themabijeenkomst "Gras groeit niet door er aan te trekken". Zie agenda »