Samen op zoek naar het aanbod dat optimaal aansluit bij de vraag

CRKBO kwaliteitsregister

Tarantula is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee een CRKBO-erkend opleidingsinstituut.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die onderzoekt of opleidingsinstituten voldoen aan een aantal uitgangspunten om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

De audit onderzoekt de volgende uitgangspunten:

  • Zorgvuldigheid
  • Rechtszekerheid
  • Redelijkheid
  • Betrouwbaarheid
  • Kenbaarheid
Door de registratie bij het CRKBO kunnen we onze trainingen vrij van BTW aanbieden. Coaching en acteursdiensten vallen niet onder deze regeling.