Zijn wie je bent

Levenskunst

Authenticiteit en aanpassing zijn belangrijke peilers voor groei en ontwikkeling.
Vaak gaat aanpassing ten koste van authenticiteit en raken we verwijderd van onze unieke kracht. Willen wordt Moeten en onze intrinsieke leerprikkel raakt overschaduwd door de angst om te falen.

Mijn begeleiding richt zich op het opsporen en neutraliseren van groeibeperkende blokkades.
Hiermee komt energie vrij voor het optimaal benutten en inzetten van eigen unieke kwaliteiten en talenten in samenleven en werken.

Transactionele Analyse, de TIFF meting, Logosynthese en Systemisch werk zijn instrumenten die ik gebruik.

Jouw verhaal is uniek en staat centraal.

"Geen mens kan je openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van je kennis ligt".
Kahlil Gibran

De tocht naar Essentie voert je langs
Identiteit > Autonomie > Zingeving > Integratie >>> Flow.

Identiteit

"Erbij horen" is een belangrijke basisbehoefte van ieder mens.
Vanuit deze behoefte ontwikkel je in je vroegste jeugd gedrag dat is gericht op wensen en voorkeuren van mensen van wie je afhankelijk bent. Daarmee raakt een deel van je authentieke zelf uit zicht.
Leren afstemmen op je eigen behoeften en mogelijkheden maakt dat je weer weet wie je bent.

Autonomie

"Geef me de moed te veranderen wat ik kan veranderen
Help me te aanvaarden wat ik niet kan veranderen
En geef me de wijsheid om het één van het ander te kunnen onderscheiden."

Autonomie is de kunst en kunde om in samenleven en werken keuzes te maken die zowel zijn afgestemd op je eigen behoeften en mogelijkheden als op die van je omgeving.
Ik ga met je op zoek naar jouw balans tussen authenticiteit en aanpassing.

Integratie

Ander gedrag uitproberen voelt in het begin soms vreemd en onecht.
Door veel te oefenen met praktijksituaties en positieve ervaringen op te bouwen met het nieuwe gedrag ontstaat langzaam maar zeker een nieuw patroon.

Zingeving

Wanneer je leven zin krijgt, krijg je meer zin in het leven. ‘Van betekenis zijn’ is een andere belangrijke menselijke basisbehoefte. Ik werk aan bewustwording van je talenten en mogelijkheden en hoe je die kunt inzetten om jouw unieke bijdrage te leveren aan samenleven en werken.

Flow

Kenmerken van flow zijn:
  • Intrinsieke motivatie
  • Volledige betrokkenheid
  • Doelgerichte energie
  • Verbonden met onze talenten en mogelijkheden
Flow ervaar je wanneer je in verbinding bent met jouw unieke kwaliteiten en talenten, in contact met je omgeving.

Functional Fluency en de TIFF-meting

Functional Fluency betekent letterlijk "soepel functioneren". Het model van Functional Fluency helpt om je eigen gedrag en het effect dat dit heeft op anderen te onderzoeken.
Lees meer over Functional Fluency »

De TIFF meting is een vragenlijst die is opgesteld op basis van het Functional Fluency Model. De TIFF geeft je een scherp inzicht in jouw persoonlijke effectiviteit in samenleven en –werken en biedt daarmee een helder startpunt voor het coachtraject.
Lees meer over de TIFF-meting »
of download de flyer TIFF-meting »

"Indrukwekkend dat er zo'n herkenbaar profiel uit de antwoorden van een vragenlijst kan worden gehaald! Het feedbackgesprek heb ik als een echte dialoog ervaren door de ruimte voor mijn eigen inbreng. De voorbeelden van communicatie die ik gaf werden op een heldere manier in verband gebracht met mijn profiel. Dit zorgde ervoor dat het inzicht in mijn eigen functioneren werd verdiept. Het profiel geeft wat mij betreft een heel genuanceerd beeld van mijn eigen functioneren zonder oordeel. Het geeft inzicht op een positieve manier; welk effectief gedrag kan ik blijven gebruiken en versterken in mijn communicatie en welk ineffectief gedrag kan ik mogelijk veranderen. Het feedbackformulier zorgt ervoor dat ik heel concreet hiermee aan de slag kan met alle ruimte voor de keuzes die ik hierin wil maken."
Angela (voor en vroegschoolse educatie).

"In juni heeft Nicoline bij mij een Tiff meting gedaan. Een paar maanden later kan ik zeggen dat ik vooral veel meer zelfvertrouwen heb gekregen. De resultaten van de test wezen uit dat ik al heel veel goede eigenschappen had. Het klinkt gek maar het was best fijn om dit doormiddel van een neutrale test bevestigd te krijgen. Nu kan ik zeggen dat het me steeds beter lukt om deze eigenschappen weer te laten zien. Het lukt me veel beter om er op te vertrouwen dat het goed is wat ik doe. Dit maakt me sterker!Op dit moment gaat het beter op mijn werk. Hierdoor krijg ik weer steeds meer plezier in het lesgeven. Erg fijn!"
E.W. leerkracht basisonderwijs

"Wat mij trof in de TIFF is dat het model uitgaat van het positieve in de mens (gouden cirkel) en dit is ook de wijze waarop Nicoline het je uitlegt: beeldend, verbindend, to the point, enthousiast en met geen enkel oordeel. Kortom professioneel en plezierig."
Ellen Wiersema, coach en trainer bij UMC

Coaching in combinatie met Zelfcoaching

Deze tijd van verandering vraagt veel van de manier waarop we leiding en sturing geven aan onszelf.
  • Merk je dat je de sturing over je eigen gedrag niet altijd in eigen hand hebt?
  • Wil je leren je gedrag in te zetten als positief beïnvloedingsmiddel in samenleven en werken?
Logosynthese® biedt een methode voor gedragsverandering die aansluit op recente inzichten over de werking van ons brein.

Tijdens een sessie met Logosynthese® richten we ons op het opsporen van blokkades in je systeem en begeleid ik je in het neutraliseren van deze blokkades. In de periode tussen 2 sessies ga je zelf aan de slag met Logosynthese d.m.v. Zelfcoaching. Je versterkt je autonomie en daarmee je vermogen om ineffectieve reacties om te zetten in bewuste keuzes die passen bij je actuele behoeften en mogelijkheden.

Lees meer over Logosynthese® »

Flyer 2-daagse workshop Zelfsturing door Zelfcoaching »