Tarantula acteurs geven stem aan de ondertoon

Tegenspel

Wij bieden Tegenspel in alle trainingen waar communicatie een belangrijke rol speelt.

Tarantula werkt met een netwerk van ervaren trainingsacteurs. We bemiddelen in acteurs voor trainingen en assessments.

Werken met acteurs biedt vele mogelijkheden en werkvormen.
Om de juiste match te maken onderzoeken we samen met onze opdrachtgevers wat specifieke acteurskwaliteiten en werkvormen zijn die bijdragen aan het succes van de training.

Onze acteurs hebben ervaring met:
Conflicthantering, Onderhandelen, Functionerings- en Beoordelingsgesprekken, Klantgericht Communiceren, Situationeel Leidinggeven, Voortgangsgesprekken, Discipline gesprekken, Slecht nieuws gesprekken, POP-gesprekken, Leiding geven en Motiveren, Feedback, Telefoontrainingen, Verkoopgesprekken, Omgaan met weerstand, Adviseren, Opvang en Nazorg, Omgaan met Agressie…

Oefenpartner

Onze acteurs zijn specialist in het zichtbaar maken van iedere vorm van gedrag. Het effect van de interventies van de deelnemer maken zij door veranderingen in hun gedrag direct voelbaar.
Na afloop van het gesprek geven ze heldere feedback over wat ze als positief hebben ervaren en wat effectiever zou kunnen.

Voor een effectief rollenspel is een actuele leervraag nodig.
Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt over wat en hoe er geleerd wordt.
De trainer zorgt dat de leervraag specifiek en haalbaar gemaakt wordt.
De acteur vraagt door op gedragkenmerken van de te spelen gesprekspartner zodat de deelnemer optimaal kan oefenen met het (lastige)gedrag dat hij/zij uit de praktijksituatie kent. Zo leren deelnemers de brug te slaan tussen de theorie op papier en de vaak weerbarstige praktijk.

Wanneer de groep te groot is om iedereen te laten oefenen in de beschikbare tijd, bieden we de mogelijkheid van een zelfstandig werkend acteur.
Dit is een senior rollenspelacteur die zelfstandig met een deel van de groep interactief oefent met gespreksvaardigheden.

Download hier samenwerking trainer en acteur »

Spiegel

Tarantula maakt theater als spreekbuis voor wat leeft binnen de organisatie maar niet hardop wordt uitgesproken.
Het zien van de scènes biedt een gemeenschappelijke ervaring aan alle betrokkenen en geeft ruimte en erkenning aan ieders persoonlijk beleving. Het doel is energie vrij te maken voor een nieuwe start met een luisterend oor voor wat er leeft binnen de organisatie. Pas wanneer je je gehoord voelt, kan je weer gaan luisteren.

Na het zien van de scènes zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Wij betrekken de toeschouwers, via actieve werkvormen, in de vraag: “Hoe kan het anders?”
  • Wij begeleiden de medewerkers om eigen scènes te maken in reactie op de scènes uit de voorstelling.

Spelleider

Onze programma's zijn gebaseerd op improvisatietechnieken uit het theater en worden ingezet als onderdeel van trainingen en teambuilding.

Spelen met gedrag brengt beweging in de relatie

Aannemen – toevoegen – doorgeven – uitdagen – opvangen. Hoe ga je binnen het team om met vrijheid en verantwoordelijkheid? Neem je veel of weinig initiatief? Hoe is jouw balans tussen ruimte geven en ruimte nemen?

Maak je eigen theaterstuk

Het team maakt een kort theaterstuk over knelpunten die ze ervaren in de uitvoering van hun werk. Rollen en taken worden verdeeld. Een deadline voor de opvoering wordt vastgesteld. Het proces vraagt om optimale samenwerking.